3. juli 2015

Rollespillet “Maursund 1853” i 2015

Også denne våren har museet hatt rollespill. I år fikk 9. trinn fra Hatteng skole fra Storfjord og Storslett skole fra Nordreisa en smak av hvordan […]
3. juli 2015

Innflytting i Halti

Den 1. mai flyttet museet kontorer fr a den gamle og ærverdige (om enn noe trekkfulle) Bjørklygården til nybygget Halti på Storslett. Museets ansatte stilte opp […]
12. juni 2015

Sommerprogram 2015

Nå er sommerprogrammet for Nord-Troms museums sommersesong 2015 klart./ The summerschedule for 2015 at Nord-Troms museum is ready. Kan lastes ned her/can be downloaded here: Sommer […]
9. juni 2015

Kurs i skjelterteknikk på Spildra 27.juli-7.august 2015

Nord-Troms Museum arrangerer kurs i skjelterbygging i tiden 27. juli- 7. august 2015. Skjelterbygg er en svært gammel byggemåte og ble først og fremst anvendt til […]
3. juni 2015

Nytt kurs i smia på Markedsplassen

Det blir avholdt kurs i smiteknikk i smia på Markedsplassen i Skibotn onsdag – lørdag 24.- 27. juni 2015. Formålet med kurset er at deltakerne skal […]
30. april 2015

Frøylinja

Museet skal i to år framover ha et formidlingsprosjekt ved kommandosentralen i Frøylinja i Storfjord. Museet har ansatt Kjærstin Berntzen som formidler i prosjektet og håper […]
23. januar 2015

Justisprotokoller og branntakster nå tilgjengelig på våre nettsider.

Museet har i disse dager konsentrert seg om å legge ut en del av de etterspurte skriftlige kildene som ble hyppig brukt på våre gamle nettsider. […]
7. november 2014

Fortid møter nåtid

Vil du bidra i et spennende prosjekt ved museet? “Hvor fortid møter nåtid” er et fotoprosjekt hvor vi kombinerer historiske bilder fra våre samlinger med bilder […]
23. oktober 2014

Kirkebøker fra 1700-tallet

Mange har etterspurt kirkebøkene fra Lyngen og Skjervøy som tidligere var tilgjengelig via våre nettsider. Vi jobber kontinuerlig med å overføre innholdet fra våre gamle nettsider […]