A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

3. juli 2015
Innflytting-i-Halti_medium

Innflytting i Halti

Den 1. mai flyttet museet kontorer fr a den gamle og ærverdige (om enn noe trekkfulle) Bjørklygården til nybygget Halti på Storslett. Museets ansatte stilte opp […]
12. juni 2015
Sommerprogram-2017-hos-Nord-Troms-museum_medium

Sommerprogram 2015

Nå er sommerprogrammet for Nord-Troms museums sommersesong 2015 klart./ The summerschedule for 2015 at Nord-Troms museum is ready. Kan lastes ned her/can be downloaded here: Sommer […]
9. juni 2015
Kurs-i-skjelterteknikk-paa-Spildra-27.juli-7.august-2015_medium

Kurs i skjelterteknikk på Spildra 27.juli-7.august 2015

Nord-Troms Museum arrangerer kurs i skjelterbygging i tiden 27. juli- 7. august 2015. Skjelterbygg er en svært gammel byggemåte og ble først og fremst anvendt til […]
3. juni 2015
Nytt-kurs-i-smia-paa-Markedsplassen_medium

Nytt kurs i smia på Markedsplassen

Det blir avholdt kurs i smiteknikk i smia på Markedsplassen i Skibotn onsdag – lørdag 24.- 27. juni 2015. Formålet med kurset er at deltakerne skal […]
30. april 2015
Froeylinja_medium

Frøylinja

Museet skal i to år framover ha et formidlingsprosjekt ved kommandosentralen i Frøylinja i Storfjord. Museet har ansatt Kjærstin Berntzen som formidler i prosjektet og håper […]
23. januar 2015
Justisprotokoller-og-branntakster-naa-tilgjengelig-paa-vaare-nettsider_medium

Justisprotokoller og branntakster nå tilgjengelig på våre nettsider.

Museet har i disse dager konsentrert seg om å legge ut en del av de etterspurte skriftlige kildene som ble hyppig brukt på våre gamle nettsider. […]
7. november 2014
Fortid-moeter-naatid_medium

Fortid møter nåtid

Vil du bidra i et spennende prosjekt ved museet? «Hvor fortid møter nåtid» er et fotoprosjekt hvor vi kombinerer historiske bilder fra våre samlinger med bilder […]
23. oktober 2014

Kirkebøker fra 1700-tallet

Mange har etterspurt kirkebøkene fra Lyngen og Skjervøy som tidligere var tilgjengelig via våre nettsider. Vi jobber kontinuerlig med å overføre innholdet fra våre gamle nettsider […]
20. oktober 2014
50-stilling-som-formidler-ved-Froey-i-Storfjord-kommune_medium

50% stilling som formidler ved Frøy i Storfjord kommune

utlysning Frøy 2014 116,58 kB I september 2014 overtok Nord-Troms museum ansvaret for drift og formidling ved deler av Frøy-anleggene i Storfjord kommune i en prøveperiode på […]