Justisprotokoller, kirkebøker og branntakstprotokoller

Transkriberte versjoner av justisprotokoller, kirkebøker og branntaksprotokoller fra Nord-Troms. 

Justisprotokoller

I løpet av 1700-talet ble det vanlig å kalle hovedprotokollen ved underretten, tingboka, for justisprotokoll. Her finner du justisprotokoller for Helgøy og Skjervøy i perioden 1707-1760.

Kirkebøker

Søkbare versjoner av kirkebøker er tilgjengelige hos Registreringssentral for Historiske Data. Her kan man søke på dåp, vielser og dødsfall/begravelser for store deler av Nord-Troms. Kildene som er søkbare faller i hovedsak innenfor periodene 1780-1910.

Kirkebøker før 1800 er også tilgjengelige som pdf-filer. Dette gjelder Lyngen (1756-1802) og Skjervøy (1748-1796), men noen årstall for Skjervøy mangler. Digitaliseringa er gjort av Nord-Troms museum.

Branntakstprotokoller

Branntakstprotokoller er en kilde til hvordan bygninger har sett ut. Utover 1800-tallet ble det stadig vanligere å forsikre bygninger mot brann. I tillegg til opplysning om byggematerialer, husets størrelse, antall etasjer og antall skorsteiner, antall vinduer og dører, vil man også kunne få opplysning om de enkelte rom i huset.

Branntaksprotokoller for gårder

Gården Aarøy 1856 – Årøy

Gården Aarøe med Storbugt 1856 – Årøy

Gården Aarøy 1860 – Årøy

Gården Aarøbugt 1861 – Årøy

Gården Aarøy 1867 – Årøy

Gården Aarøbugt 1867 – Årøy

Gården Baadnæs, Olaus Klausen 1856 – Båtnes

Gården Bakkejord, Hans Wasmuth 1861 – Bakkejord

Gården Bakkejord, Hans Wasmuth 1867 – Bakkejord

Gården Brødskift 1863 – Brødskift

Gården Bugtenæs, Elias Pedersen 1856 – Buktenes

Gården Burfjordvand 1856 – Burfjordvann

Gården Dybvig, Eilert Carlsen 1856 – Dybvig

Gården Dybvig 1860 – Dybvig

Gården Dybvig 1867 – Dybvig

Gården Fladvold, Mathias Hansen 1857 – Flatvold

Gården Fladvold, Mathias Hansen 1861 – Flatvold

Gården Gjøvig 1861 – Jøvik

Gården Gjøvig 1867 – Jøvik

Gården Hammervig 1861 – Hammervik

Gården Hammervig 1867 – Hammervik

Gården Hysingjord, Henrikke Henriksdtr. 1857 – Hysingjord

Gården Kileng 1868 – Kileng_

Gården Kirkenæset 1864 – Kirkeneset

Gården Kjelkebakken 1861 – Kobbenes, Kjelkebakken

Gården Kjækanbugt 1856 – Kjækanbukt

Gården Kjækanbugt 1861 – Kjækanbukt

Gården Kjækanbugt 1861 – Kjækanbukt_2

Gården Kobbenæs 1861 – Kobbenes

Gården Kobbenæs 1866 – Kobbenes

Gården Kobbenæs 1867 – Kobbenes

Gården Kobbenæs 1872 – Kobbenes

Gården Kobbenæs, Lars Haldorsen Jaramo 1867 – Kobbenes

Gården Lyngseidet 1849 og 1852 – Lyngseidet

Gården Lyngseidet 1852 – Lyngseidet

Gården Karnæs 1863 – Karnes

Gården Karnæs 1867 – Karnes

Gården Kileng 1868 – Kileng

Gården Karnæs 1846 – Karnes

Gården Karnæs 1854 – Karnes

Gården Karnæs 1856 – Karnes

Gården Karnæs 1861 – Karnes

Branntaktsprotokoller for prestegårder

Branntaksprotokoller for kirker

Branntakstprotokoller for handelsteder

Branntakstprotokoller for skolebygninger