Læstadianismen

Læstadianismen
Læstadianske vekkelsen

GUDS BARN OG DE ANDRE

Den læstadianske bevegelsen i Nord-Troms

Av Ole-Bjørn Fossbakk, NTRM

 

Det er trolig ingen annen religiøs bevegelse som har fått den samme oppmerksomhet som læstadianismen i moderne nordnorsk historie. I år 2000 ble Lars Levi Læstadius 200 årsdag feiret over hele Nordkalotten. Både læstadianere, forskere, filmskapere, kunstnere, museumsfolk og kulturskoler deltok på hvert sitt vis. Hvorfor ?

De fleste i Nord-Troms og ellers i Nord-Norge forbinder noe med læstadianismen, enten de er læstadianere, har slektninger som er tilknyttet bevegelsen, eller de har vokst opp med den som en del av lokalmiljøet. De fleste vil være enig i at det er både på godt – og vondt. Det som er sikkert er at denne folkebevegelsen fra 1850 og fram til i dag har satt sitt preg på utallige lokalsamfunn og bygder. Fortellingen om bevegelsens opprinnelse og spredning inneholder til dels mytiske elementer.

Det er minst to ulike versjoner om hvordan de første predikanter kom til Skibotn. Noen av predikantene framstår i sitt ettermæle nærmest som mytiske skikkelser med egenskaper langt utover det vanlige. Predikantene satte allmuen i bevegelse mot et annet liv, et bedre liv i verdighet, der fattigdommens slaver fremsto som gudsrikets blomster. Erik Johnsen er omtalt som guds såmann på jord.

Det de fleste ikke-læstadianere forbinder med bevegelsen i dag, er dommedagsprofetier, splittelser og uenighet. I dagens samfunn der livssynalternativene er mange, er det indre livet i menighetene stort sett lite kjent kultur. Læstadianere gjør selv sitt til å begrense innsikten for andre og trekker behørig grensene til denne verden.

Alle artikler på sidene om Læstadianismen er gjengitt med tillatelse av forfatterne.

Litteratur hvor du kan lese mer om læstadianismen:

Andreassen, Bengt-Ove og Torjer O. Berglund 2004: Melom vekkelse og konflikt – læstadianismen i Nord-Troms. I. Nilsen, G. (red): Kulturmøter i Nord-Troms, s. 80-89.

Andreassen, Bengt-Ove og Torjer O. Berglund 2000: “Jeg har kjæmpet” : læstadianerpredikanten Erik Johnsen . I : Vekkelse og vitenskap Ravnetrykk ; nr 23 , Universitetsbiblioteket i Tromsø, 2000.

Andreassen, Bengt-Ove 2001: Mellom Luther og Læstadius : sjølvstendiggjøringa av Lyngen-læstadianismen 1900-1948. Hovedoppgave i religionsvitenskap, Universitetet i Tromsø.

Berglund, Torjer O. 2000:Men Kirken er de helliges forsamling-” : Lyngen-læstadianismens forhold til Den norske kirke 1941-1980. Hovedoppgave i religionsvitenskap, Universitetet i Tromsø, 2000.

Eggen, Øyvind 1998: Troens bekjennere: kontinuitet og endring i en læstadiansk menighet.Hovedoppgave i sosialantropologi, Universitetet i Tromsø.

Nesset, Sigmund og Øyvind Norderval (red.) 2000: Vekkelse og vitenskap: Lars Levi Læstsadius 200 år. Ravnetrykk; nr 23, Universitetsbiblioteket i Tromsø.