Linker

Flere ressurser om læstadianismen på internett:

For mer stoff om Nord Norsk religiøsitet se Roald E. Kristiansens hjemmeside

For mer stoff om læstadianismen spesielt, se disse sidene til Roald E. Kristiansen.

Øyvind Fossens side om predikanten Erik Johnsen