Kilder

Kildehenvisninger

 

Apelthun, Fritjof: Av tro til tro, Fjell, Appel forlag 1992.
Mellem, Reidun: Læstadianismen, Oslo, Institutt for kristen oppseding 1978.
Aadnanes Per M: Læstadianismen i Nord-Noreg, TANO 1986.
Havdal, Olaf: Læstadianerne. Trondheim, Rune Forlag 1977.
Markusson, Andreas: Han som kjempet mot mørket, Oslo, Aschehoug 1937.
Aadnanes, Per M.: Læstadianismen i Nord-Noreg, Oslo, TANO 1986.
Westeson, Hjalmar: Ödemarksprofetens lärjunger, Stockholm, Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförlag 1922.
Boreman, Per: Læstadianismen, Stockholm, Svenska kyrkans diakonistyrelses bokførlag 1953.
Karlsen, Anton: Den læstadianske bevegelses historie i Ofoten og Lofoten, Beisfjord 1986.
Sivertsen, Dagmar: . Læstadianismen i Norge, Oslo, Land og kirke 1955
Laitinen, Aatu: Minnen från lappmarkens kristendom, Haparanda, Carex 1980.
Dahl, Tor Edvin: Guds hunder, læstadianismen og samene, Oslo 1979.