Byggeskikk og artitektur

Byggeskikk-og-arkitektur1
Byggeskikk-og-arkitektur2

I 1944 ble store deler av Finnmark og Nord-Troms brent av tyskerne. Dette førte til at de fleste tradisjonelle bygninger, som gammer og tømmerhus, forsvant fra det historiske landskapet.

 

Holmenes gård ovenfor Birtavarre er et av få gårdstun i Nord-Troms som ble spart. Gården er derfor en kulturskatt som viser den sjøsamiske næringstilpasninga, men også hvilken funksjon bygningene hadde og hvilke materialer de var laga av.

Etter det man vet, er gården fra midten av 1800-tallet. Det er også registrert eldre gammetufter på dette området som viser at det har bodd folk her i uminnelige tider.

Gården består av våningshus, vedsjå, buer og sjåer, brønn, stall, høyløe, fjøsgamme, fjøs og sommerfjøs. I tillegg kommer fjærebuer, naust og naustgamme. Vel 3 km opp i dalen har gården utmarksteig. Her er rekonstruert en høyløe og en lauvgamme. Bygningene som hører til gården, har ulike funksjoner. Kulturlandskapet rundt gården på 12 mål er en viktig del av museet som viser at gården ble drevet med handkraft og hest.