Gårdsdrift

Gårdsdrift-2
Kaffepause under slåttonna på Nordnes i 1965.

Holmenes gård var en kombinasjonsnæringsgård med flere næringer som en del av drifta. Til gården tilhører buer i fjæra 3 km nedenfor gården, og også utmarkslåtter som ligger i dalen 3 km ovenfor gården.

 

Den sjøsamiske næringstilpasninga i Kåfjord var sjølberging basert på tre viktige ressurser; sjø, jord og utmark. I tillegg var hjemmeindustrien, duodji, også viktig. Denne kombinasjonsdrifta gjorde det mulig for en flergenerasjonsfamilie på 14-16 personer å leve av det som de forskjellige ressursene ga.

Primærnæringene var først og fremst tilpassa de vekslende ressursene i nærområdet. Årstidenes syklus bestemte mye av arbeidsrytmen på gården.

Generasjonsfamilien romma alle aldersgrupper; småbarn, ungdom, voksne og gamle folk. Samarbeid var viktig for å få gården til å fungere, og alle hadde sine arbeidsoppgaver i fellesskapet.