Jovoll

kniv_jovoll_large

Funnbeskrivelse

Ts. 10437 er en enegget brun skiferkniv. Kniven er 19 cm lang, 4,2 cm bred og 1,12 cm tykk. Den veier 130,4 gram.

 

Hvordan funnet ble avdekket

Kniven ble gitt i gave til Tromsø Museum av Paul Jensen i 1979. Jensen hadde funnet kniven to år før rett under jordoverflata da han skulle lage en potetåker. I samme området ble også trekull og et ildsted avdekket.

 

Generelle arkeologiske opplysninger om eneggede skiferkniver

Dette er en type kniv som kalles eneggende skiferkniver. Denne typen kniver er typiske for perioden 3000 – 1800 f. Kr. På denne tiden blir de eneggede skiferknivende enerådende.

Eneggede skiferkniver kjenner en i stort antall både fra kysten av Nord-Norge og Vestlandet. Det store antallet kniver utviser store variasjoner i forhold til størrelse, farge på materialet og vinkel mellom blad og skaft. Det har derfor vist seg vanskelig å utarbeide sikre kronologier for denne typen funn annet enn at de ser ut til å være mest vanlige i de senere delene av yngre steinalder. Det er derfor ikke mulig å si noe nærmere om hvor gammel denne kniven er siden den ikke har blitt avdekket under en arkeologisk utgraving.

Denne typen kniver blir av arkeologer assosiert med sjø og aktiviteter som for eksempel flensing. Gjennom forsøk har det vist seg at skiferkniver av denne typen er svært effektiv ved flensing av sel.