Løkvoll

Løkvoll
Løkvoll1

Funnbeskrivelse

Fra Løkvoll stammer to gjenstander. Ts. 5104 er en spydspiss av grønn, mens Ts 6073 er en spydspiss av mørkegrå skifer. Ts. 5104 er en spydspiss av grønn skifer fra yngre steinalder. Den har mothaker og tvert avkuttet tange. Spissen er 13,2 cm lang, 3,8 cm bred over mothakene og 0,8 cm tykk. Tangen er 2,4 cm land og 2 cm bred. Spissen veier 47 gram.

 

Hvordan funnet ble avdekket

Spydspissen ble funnet i jorda i 1952 og innlevert av Salomon Johansen fra Samuelsberg.

I svarbrevet fra Tromsø Museum den 11. september 1954 skriver Povl Simonsen:

«Jeg skriver for å bringe Dem muséets beste takk for den pene spydspiss av grønn skifer De leverte inn her i vår. Den er fra yngre steinalder, ca. 3-4.000 år gammel, og vi er derfor glad for den her.»

 

Funnbeskrivelse

Ts 6073 er en spydspiss av mørkegrå skifer fra yngre steinalder. Spissen er 9,8 cm lang og den maksimale bredde er 3,5 cm. Den er 1,05 cm tykk. Spissen veier 44,8 gram.

 

Hvordan funnet ble avdekket

I 1976 ga lærer Magne Mikalsen opplysninger om denne skiferspissen til Tromsø Museum. Mikalsen kunne fortelle at spissen ble funnet høsten 1975 av den da 6 år gamle Morten Løkvoll på et platå 20-30 meter over havet.

Mikalsen ventet med å sende inn spissen da han ønsket å få vist den til lokalbefolkningen samt argumentere for innsending av funn. Og Mikalsen holdt sitt ord. I brev til Morten Løkvoll i desember 1976 takker Gerd Stamsø Munch ved Tromsø Museum for den innsendte spissen, som Stamsø Munch mente var mellom 3000-4000 år gammel. Stamsø Munch bemerket også at de avrundede kantene på denne spissen er et resultat av at den er vannrullet

Mikalsen har imidlertid vært svært aktiv med å arbeide med å fremme lokalhistorisk kunnskap. Mikalsen hadde tidligere arbeidet i Berlevåg kommune, hvor han i 1975 hadde vært med på å lage et hefte Kongshavn før og nå som handlet om mangeromstuften «Kjølneskongens slott». I Kåfjord underviste Mikalsen i valgfaget Lokalhistorie i skolen og startet i 1975 med registreringer av gamle boplasser. Som følge av dette arbeidet sendte Mikalsen inn flere registreringer til museet, og Tromsø museum deltok også på befaringer sammen med ham.

 

Generelle arkeologiske opplysninger om slipte skiferspisser med tange og mothake

Slipte skiferspisser med tange og mothake forekommer både fra perioden 3000-1800 f. Kr. og den etterfølgende perioden tidlig metalltid. Slike spisser er vanlige å finne på kysten.

En del av spissene av denne typen kan være ganske lange og dermed tunge. De har nok ikke vært skjeftet på en pil, men heller på et spyd.

Skiferspisser av denne typen har vært brukt ymse jaktaktiviteter. Mothakene sørger for at pilen blir sittende godt fast i byttet.