Olderdalen

krittpipe_olderdalen_large

Funnbeskrivelse

Ts 9809 er et krittpipehode. Hodet er stemplet med fabrikkstempel samt at Goudas byvåpen er stemplet på begge sidene av hodet. Hodet er 4,7 cm langt og har en diameter på ca 2 m. Det veier 9,3 gram. Krittpipen er fra 1600-tallet og er laget i Gouda, Nederland. Sot er fremdeles synlig på hodets innside.

 

Hvordan funnet ble avdekket

Krittpipa ble funnet i en potetåker i Olderdalen i 1969 eller 1970, og ble gitt som en gave til Tromsø Museum fra Sandra Albrigtsen.

 

Generelle arkeologiske opplysninger om krittpiper

Tidlig på 1500-tallet kom tobakksplanter til Europa og etter hvert kom krittpiper i masseproduksjon. Krittpiper av keramikk er ofte mulig å datere ganske nøyaktig, selv om de var alminnelige bruksgjenstandene i 17. til det 20. århundre. Grunnen er at diameteren i pipestilken har forandret seg over tid på måter som vi i dag vet mye om. Generelt kan man si at jo eldre piper er, jo større er diameteren i stilken.

Denne endringen er trolig forårsaket av at pipestilken over tid også ble lengre. Når den ble lengre, ble også diameteren i ”røykekanalen” inne i pipestilken mindre. Over tid ble det nemlig lettere å få tak i tobakk, Dette gjorde at pipehodet kunne bli større. Når pipestilken ble lengre, fikk man også plassert det varme pipehodet lengre vekk fra munnen.

Arkeologer har utarbeidet gode kronologier for de ulike pipetypene, og kan ofte datere en pipe innenfor få tiår.