Skardalen

Skardalen

Funnbeskrivelse

Ts 1954/16 består to sølvmynter. Den ene er en dansk skilling fra 1677, mens den andre er en norsk skilling fra 1809.

 

Hvordan funnet ble avdekket

De to myntene ble funnet i jorden i nærheten av tufter. Myntene ble gitt til Tromsø Museum av Sigurd Larsen fra Skardalen.

 

Generelle opplysninger om skillinger

Perioden 1380 – 1814 kalles i Norge for dansketiden. På denne tiden var nemlig Norge underlagt Danmark. Dene ene mynten som ble funnet i Skardalen vitner dermed om en tid da Norge ikke var et selvstendig rike.

Den eldste av skillingene, den danske fra 1677, er på forsiden preget av et våpenskold, mens en på baksiden finner verdiangivelsen.

Myntmestermerket er laget av Gotfred Krüger som mellom 1664 – 1680 var myntmester for Fredrik den 3 og Christian den 5. Krüger ble imidlertid innblandet i en bedragerisak da han hadde slått mynt av dårligere kvalitet enn det som var foreskrevet.

I 1809 var forstatt Norge underlagt Danmark og Fredrik den 6 var konge (1808 – 1839). Men til forskjell fra skillingen fra 1677 er denne laget i Norge, nærmere bestemt på Kongsberg.

At skillingen er preget på Kongsberg er lett å se. Har finner man nemlig avbildet en korslagt hammer og bergjern. De korslagte redskapene symboliserer samarbeidet mellom sølvgruven og myntverkstedet. For øvrig viser skillingen på forsiden kongens monogram, mens myntverdien er preget på baksiden.

De første myntene som ble laget i Norge etter sølvfunnene på Kongsberg. Kong Christian IV (1577-1648) hadde store forhåpninger når det gjaldt bergverksdrift i Norge, og i 1623 ble det funnet rike sølvforekomster ved Kongsberg, I 1624 ble så Kongsberg Sølvverk etablert. Sølvet ble imidlertid de første årene sendt til København for utmynting. Dette var imidlertid både tungvint og risikofylt, og det ble etter hvert etablert et norsk pregested i Christiania. De første speciedalerne preget i Norge har årstallet 1628 og betegnes som “fine” speciedalere da de hadde et særdeles høyt sølvinnhold.

 

Vil du lese mer om pengesystemet og mynter:

Myntkabinettets elektroniske utstilling

Numismatikeren

Dansk Mønt