Løsfunn fra Storfjord

Dette er en presentasjon av løsfunn gjort i Storfjord kommune. Med løsfunn menes gamle gjenstander som har kommet frem ved en tilfeldighet, som for eksempel etter pløying i åker, og ikke som følge av en systematisk arkeologisk utgraving.

Funnene fra Storfjord er presentert etter funnsted. Ved å gå inn på undersidene til høyre kan du finne mer ut om hvor, hvordan og av hvem funnet ble gjort. Du vil også få lære mer om hva de ulike typene gjenstander ble brukt til i fortiden.