Ikke stedfestet

Ikke-stedfestet1

Funnbeskrivelse

Ts 9187 en søkkestein med usikker datering.

 

Hvordan funnet ble avdekket

Det var ikke mulig å finne noen nærmere opplysninger om hvordan dette funnet ble avdekket i Tromsø Museums arkiver.

 

Generelle arkeologiske opplysninger om fiskeredskaper

Bjørn H. Helberg tar for seg fiskeriene i perioden 400- 1700 e. Kr. i sin magistergradsavhandling i arkeologi. Sentralt i oppgaven står fiskeriteknologi. Helberg veksler mellom å se på denne teknologien i hva han kaller et makro og et mikroperspektiv. I et makroperspektiv mener Helberg å se at selve måten fisket foregikk på, ikke har forandret seg særlig mye opp gjennom historien. Juksefisket har nemlig alltid vært utført med søkk og krok i snøre som har løpt over båtripen.

I detalj, eller mikroperspektiv, har det derimot vært både endring og økning i redskapsinventaret. Særlig viktig er det forhold at jarstein og rullevadbein ble tatt i bruk i begynnelsen av middelalderen. Denne endringen ser ut til å inntreffe rundt 1000-1200-tallet.