Ikke stedfestet

Ikke-stedfestet

Funnbeskrivelse

Ts 11068 er ei skiferøks fra yngre steinalder.

 

Hvordan funnet ble avdekket

Det finnes ingen nærmere opplysninger om hvor øksa stammer fra, annet enn at den er funnet i Storfjord. Øksa er muligens av samme type som den som er avdekket på Odden på Nordnes. På Askeladden, Riksantikvarens kulturminnedatabase, kan man lese at det er funnet ei steinøks her under oppløying av potetland. Steinøksa var laget av brun skifer og var slipt. Fra samme sted har det også dukket opp en del ”småsaker” og større mengder skjell.