Kvesmenes

Kvesmenes

Funnbeskrivelse

Ts 3634 er en nederdel av en pilespiss i rød skifer.

 

Hvordan funnet ble avdekket

I et brev til Tromsø Museum skriver P. Kiil den 25. juli 1935 at de hadde funnet en gjenstand i jorden under hypping av poteter. Gjenstanden ble gitt i gave til museet.

19. september 1935 kunne Gutorm Gjessing opplyse følgende:

”Som Tromsø Museums konsulent tillater jeg mig å sende Dem Museets beste takk for gaven. Det er nederdelen av en pilespiss av skifer fra den yngste nord-norske steinalderen. Oddpartiet er avbrukket. Det er derimot vanskelig å si bestemt, hvor gammel den kan være. Sannsynligvis skriver den sig fra en tid da det var bronsealder i Syd-Skandinavien. Jeg ber Dem unnskylde at dette kommer så sent, idet jeg har ligget i undersøkelser i hele sommer.»

 

Generelle arkeologiske opplysninger om skiferpiler

Det er noe usikkert hvor lang pilen har vært, siden den er brutt av i tuppen. Pilen har trolig vært av typen Nyelv. Denne typen slipte skiferpiler har et tydelig rombisk tverrsnitt og har tilnærmet parallelle sider. Lengden varierer fra omkring 5 cm og opp til 20 cm. Den «klassiske» Nyelvpilen har ikke mothaker og tange. I den senere til har man også kalt lange, slanke piler med rombisk tverrsnitt, mothaker og tanger for Nyelvspisser.

Nyelvspissene ligner utseendemessig på de finske Pyhensiltapilespissene. Forskning har imidlertid vist at det er et kronologisk gap mellom de norske og finske typene.

I Finnmark er de lange slanke Nyelvpilene særlig typiske for yngre steinalders andre fase, det vil si rundt 3700-3000 f.Kr.