Sandøra, Stubbeng

Sandøra

Funnbeskrivelse

Ts 4457 er en enegget kniv av grågrønn skifer som er 11 cm lang.

 

Hvordan funnet ble avdekket

5. juni 1951 sendte Hans A. Heiskel inn en skiferkniv til Tromsø Museum. Kniven ble funnet i en potetåker under harving.

I svarbrevet datert 9. juni 1951 skriver Thorleif Sjøvold at funngodtgjørelsen ble satt til kroner 10,-, men Sjøvold lurte på om museet kunne anse kniven som en gave. Heiskel svarte i brev av 14. juni: ”For kniven skal jeg intet ha, det skal være som gave til museumet.”

 

Generelle arkeologiske opplysninger om eneggede skiferkniver

Dette er en type kniv som kalles eneggende skiferkniver. Denne typen kniver er typiske for perioden 3000 – 1800 f. Kr. På denne tiden blir de eneggede skiferknivende enerådende.

Eneggede skiferkniver kjenner en i stort antall både fra kysten av Nord-Norge og Vestlandet. Det store antallet kniver utviser store variasjoner i forhold til størrelse, farge på materialet og vinkel mellom blad og skaft. Det har derfor vist seg vanskelig å utarbeide sikre kronologier for denne typen funn annet enn at de ser ut til å være mest vanlige i de senere delene av yngre steinalder. Det er derfor ikke mulig å si noe nærmere om hvor gammel denne kniven er siden den ikke har blitt avdekket under en arkeologisk utgraving.

Denne typen kniver blir av arkeologer assosiert med sjø og aktiviteter som for eksempel flensing. Gjennom forsøk har det vist seg at skiferkniver av denne typen er svært effektiv ved flensing av sel.