Signaldalen

Funnbeskrivelse

C. 20948 er en pilespiss av kobber.

 

Nærmere opplysninger om funnet

Alle de andre funnene fra Storfjord har et Ts nummer. Det betyr rett og slett at funnene ligger ved Tromsø Museum. Dette funnummeret begynner med C. Med andre ord finner man ikke dette funnet på Tromsø Museum, men i Oslo.

Grunnen til at dette funnet ligger i Oslo, er trolig at det er gjort så tidlig som på 1800-tallet. Tromsø Museum ble først opprettet i 1872. Før dette fantes det ingen museer i Nord-Norge, og funn som ble sendt inn, ble følgelig sendt til Oslo.

Funnet er beskrevet i Thorleif Sjøvold (1974: 169) The Iron Age settelment of Arctic Norway: A study in expansion og the Iron Age culture within the Arctic circle. Sjøvold skriver at pilespissen er et løsfunn fra Signaldalen. Spissen har en «vanlig yngre jernalderfasong», men laget av kobber. Sjøvold skriver at han ikke kan gjenfinne pilespissen ved museet i Oslo.