Meän tradišuunit ellää – Våre tradisjoner lever

Seminaret «Meän tradišuunit ellää – Våre tradisjoner lever» om immateriell kulturarv ble arrangert sommeren 2019 i forbindelse med Paaskiviikko. 

Immateriell kulturarv er det som holder minoritetskulturer i live, i tillegg til språket. Formidling og gjenoppliving av ulike sider av immateriell kulturarv er en viktig del av minoriteters språk- og kulturrevitaliseringsarbeid.

Arbeid med barn og ungdom er spesielt viktig for at språk, kultur og kulturtradisjoner kan leve videre, også siden kulturidentiteter er knyttet nært til immateriell kulturarv.

På seminaret ble det laget presentasjoner om immateriell kulturarv og kvenske kulturtradisjoner.

Immateriell kulturarv

Lyngshest

Elvebåten i Reisa

Fortellinger

 

Støttet av Kulturrådet