Fra skog til materialer- restaurering av Holmenes gård

Nord-Troms museum gjennomfører et prosjekt som omhandler restaurering av Holmenes sjøsamiske gård, ved bruk av tradisjonelle håndverkskunnskaper. Den historiske verdien av gården er stor. For å opprettholde dette må restaurering foretas med samme materialer og teknikker som da det ble bygd.

I denne filmen skal vi se på veien fra skog til ulike materialer som blir brukt til restaurering av gården.