I anledning Paaskiviikko 2020 publiserer vi Nord-Troms museums samling av Samuli Paulaharju sine bilder tatt på reise gjennom vår region i 1927. Nord-Troms museum besitter vel 80 bilder fra denne turen som vi nå publiserer. Disse har falt i det fri og kan benyttes fritt. Kontakt gjerne museet for bilder uten vannmerke eller papirkopier.

Samuli Paulaharju var ikke en akademisk trent folkelivsforsker, men jobbet som sløydlærer. Han var derimot meget interessert i folket i Ruija, og gjennomførte flere veldokumenterte reiser til Troms og Finnmark på 1920- og 1930-tallet. Materialet munnet ut i boken Ruijan Suomalaisia, som etterhvert ble delvis oversatt til norsk. Den kom i 2020 ut i full oversettelse som boken Kvenene – et folk ved ishavet. Du kan lese mer om Samuli Paulaharju på kvensk institutt sine sider.  Boken kan kjøpes  på Halti eller på Halti kvenkultursenters nettsider.