Læstadianisme

Læstadianismen er en religiøs vekkelse som opprinnelig ble leda av prest og botaniker Lars Levi Læstadius (1800-1861).

Bevegelsen hadde sin rot i Karesuando-området rundt midten av 1800-tallet, og spredte seg raskt blant folket på Nordkalotten. Læstadianismen har stått sterkt i Lyngenområdet, og bevegelsen her er blitt kalt Lyngenretninga. Erik Johnsen fra Manndalen regnes som grunnleggeren av denne retninga. Samisk er for mange «hjertespråket».

Erik Johnsen fra Manndalen (1866-1941) var en kjent predikant. Han var dessuten bonde og fisker.

40_01355_articlethumbnail