Utleie av Reisaelva

Reisaelva
I forbindelse med utleie av Reisaelva til engelske sportsfiskere ble det avholdt folkemøte utenfor det halvferdige kommunehuset.

I 1927 leide Hertugen av Westminster Reisaelva av Nordreisa kommune. Han betalte 25.000,- for en drøy uke. Dette utgjorde 1/8 av kommunens inntekter dette året.

 

Handelsmann P. B. Lund i Sørkjosen hadde gode kontakter med T. Beyers turistbyrå i Bergen, som formidlet leie av elva. I 1899 tjente kommunen kr. 2.500,- på dette og i 1900 kr. 3.000,-. I 1927 fikk kommunen den største fisken fast. Da leide Hertugen av Westminster Reisaelva for hele 25.000,-. Det utgjorde 1/8 av kommunens inntekter dette året. Hertugen var maksimalt uheldig, for sterk snøsmelting i fjellet hadde skapt storflom i elva, og fiskeforholdene var derfor dårlige for en slik prominent sportsfisker som hertugen av Westminster.