Øksemordene på gården Sør-Rotsund i 1790-91

De fleste i Nord-Troms har nok hørt om Moses og Michel, de to kvenguttene som stjal og myrdet og som endte sine dager på den lille holmen utenfor Spåkenes i det Herrens år 1792.

Beretningen om disse dramatiske hendelsene fins i forskjellige versjoner i bygdebøker og slektsbøker, men de fleste av disse versjonene er både feilaktige og ufullstendige.

Den riktige historien får man bare ved å lese de lange og særdeles grundige rettsreferatene i Justisprotokoller for Senja og Troms Sorenskriverembete 1789-91 og 1791-93, samt Domkopibok 1755-1854, og det er et tidkrevende og møysommelig arbeid.

Den historien som der rulles opp, er til gjengjeld interessant på mange måter. Ikke bare forteller den oss om tragedien på Sør-Rotsund 1790-91, men vi får også et innblikk i livet på proprietærgården, bygninger og tjenestefolk, utstyr og matforråd slik det var på en rikmannsgård i Nord-Troms for 200 år sia. Vi får et innblikk i lensmannens arbeid, i rettsvesenet og rettspleien, i fengselsforholdene og tidas straffemetoder. I tingsalen på Havnnes møter vi vitner i tur og orden som har opplevd de skrekkelige hendelsene, de fleste kan forklare seg på norsk, men noen må ha tolk fordi de ikke behersker annet enn finsk (kvensk).

Nord-Troms var i denne tida dominert av den store jordeieren, proprietæren, som eide all jord, all skog og alle tilgjengelige herligheter fra Nordnes i Lyngen til Finnmark grense, fra de ytterste skjær til svenskegrensa. Nord-Troms hadde på denne tida få embetsmenn, men mange handelsmenn (gjestgivere), helst trondhjemsborgere som drev sin bondehandel rundt om i fjordene. Men vi møter også innvandrerne fra Tornedalen, kvenene, som nå har begynt å kolonisere Reisadalen sammen med innvandrere fra Sør-Norge. Og vi møter “bygdens beste menn”, de edsvorne lagrettemenn, som skulle bistå sorenskriveren og fogden med avviklingen av tingsamlingene. Men vi får ikke gjennom rettsreferatene noen opplysninger om hvem disse menneskene er, så her må vi søke hjelp fra andre kilder: kirkebøker og kallsbøker, folketellinger og militære ruller, men også bygdebøker og historiske oppslagsverk.

Simpelt tyveri

DEL I Det begynte med simpelt tyveri

De første ofrene

DEL II Aasel og Karen – de første ofrene

Øksemordene

DEL III Øksemordene

Rettsaken

DEL IV Rettsaken

Dommen

DEL V Dommen

Epilog

Epilog over historien om Mordene på gården Sør-Rotsund1790-91

Rettsprotokoll

Nedtegnet av JUSTISPROTOKOLL FOR SENJA OG TROMS 1789-1791 NR.56 Av Ernst Isaksen

Justisprotokoll

Nedtegnelse av JUSTISPROTOKOLL FOR SENJA OG TROMS 1789-91 / 1791-93. av Ernst Isaksen