Kirkebøker

Søkbare versjoner av kirkebøker er tilgjengelige hos Registreringssentral for Historiske Data. Her kan man søke på dåp, vielser og dødsfall/begravelser for store deler av Nord-Troms. Kildene som er søkbare faller i hovedsak innenfor periodene 1780-1910.

Kirkebøker før 1800 er også tilgjengelige som pdf-filer. Dette gjelder Lyngen (1756-1802) og Skjervøy (1748-1796), men noen årstall for Skjervøy mangler. Digitaliseringa er gjort av Nord-Troms museum.

 

 

Skjervøy kirke