jel00267

Meän tradišuunit ellää – Våre tradisjoner lever

Denne nettpublikasjonen er basert på seminaret «Meän tradišuunit ellää – Våre tradisjoner lever» som ble arrangert sommeren 2019 i forbindelse med Paaskiviikko.

I tillegg til språket er immateriell kulturarv det som holder minoritetskulturer i live. Formidling og gjenoppliving av ulike sider av immateriell kulturarv er en viktig del av minoriteters språk- og kulturrevitaliseringsarbeid.

Arbeid med barn og ungdom er spesielt viktig for at språk, kultur og kulturtradisjoner kan leve videre, også siden kulturidentiteter er knyttet nært til immateriell kulturarv. Vi ønsker at denne publikasjonen kan øke kunnskapen om kvenske kulturtradisjoner og blir brukt av skoleverket og andre interesserte.

Følg linkene under for presentasjoner på følgende emner:

Immateriell kulturarv

Lyngshest

Elvebåten i Reisa

Fortellinger

 

Støttet av Kulturrådet