Formidling er museets ansikt utad. Det er bindeleddet mellom samling og forskning på den ene siden, og publikum på den andre. Ved å bruke ulike innfallsvinkler ønsker vi å skape fortolkning og refleksjon hos mottakeren. Museet har en viktig samfunnsrolle som identitetsskaper og det krever bevissthet om at formidlingen skal være tilpasset og tilrettelagt for målgruppene.

Nord-Troms museums formidling skal underbygge visjonen Kunnskap for framtiden, og har som mål å:

  • formidle kulturelle møter og brytninger i fortid og samtid.
  • synliggjøre det kulturelle mangfoldet i Nord-Troms gjennom å øke inkludering av minoriteter eller grupper som er lite representert.
  • bidra aktivt til at fortellingene blir viktige for samfunnet vi tjener.
  • gi opplevelser som skaper entusiasme og forståelse for kulturarven.
  • være profesjonell, inkluderende og samfunnsengasjert i formidlingsarbeidet.

Våre målgrupper er befolkningen i Nord-Troms, med særskilt fokus på skoleformidling på anleggene. Besøkende til regionen er også målgruppe. Museet formidler gjennom utstillinger, aktiviteter og arrangement, kurs, publikasjoner og foredrag, skilting, markedsføring og på digitale flater.

Kurs i plantefarging
Rollespill på Maursund gård
Plakat fra utstillingen om fortellinger fra krigen