årøyholmen

Prosjekt om Årøyholmen

Prosjektet er et samarbeid med Sametinget, Senter for nordlige folk og fylkeskommune. 2019-2020.

Prosjektet  tar for seg kulturminneregistrering og formidling. 

Sametinget har bevilget midler til registrering av samiske bosetninger på Årøyholmen som skal gjennomføres sommeren 2020.

 

Det er utviklet et formidlingsopplegg om 2 verdenskrig og Kald krig som er tiltenkt VGS og ungdomsskoleelever. Dette skal gjennomføres som et DKS-tilbud høsten 2020.

Det blir også satt opp skilting av Årøyholmen som forteller om historien til stedet  i samarbeid med Ishavskysten friluftsråd.

 

Fagansvarlig for prosjektet er Lise Brekmoe

Finansiert av Sametinget.