39-03059

Kultursti til Seglvik

I 2020 markerer NTRM at det er 150 år siden Anders Larsen ble født i Innervika i Kvænangen. I denne forbindelse har NTRM opprettet et samarbeid med Seglvik Vel og Nord-Troms friluftsråd fo å opprette en 2,5-km lang kultursti som går fra

Silvetnjárga/Seglbik til tuftene eter redaktør og forfatter Anders Larsens fødested i Luokta/Innervika. Langs stien skal det formidles kulturminner og kulturhistorie med særlig vekt på Anders Larsen og hans forfatterskap, som i stor grad var  inspirert av forholdene i hjemkommunen Kvænangen.

 

Ansvarlig for prosjektet er konservator Lisa Vangen

Prosjektet er støttet av Sametinget