Kulturstier

Nord-Troms Museum har kartlagt 24 kulturstier i regionen. Til sammen strekker kulturstiene seg over 100 kilometer og består av nærmere 160 informasjonsskilt.

 

På disse sidene vil du kunne bli kjent med stiene. Oversikten presenteres kommunevis.

Vi vet at det er mange som sysler med planer om kulturstier. Vi ønsker å holde denne oversikten oppdatert. Ta derfor kontakt med Nord-Troms Museum om du vil at nettopp din sti skal komme med her.

Vi håper at denne presentasjonen inspirerer til mang en spennende tur ut i Nord-Troms varierte landskap og historie. Presentasjonen er laget av Gørill Nilsen.

kultursti_0010_gallerythumbnail
kultursti_0036_gallerythumbnail
Kulturstier