Rekonstruksjon av øks

Nyvoll

I 1966 fant Edith Nilsen en jernøks i nypløyd potetåker på gården Nyvoll i Manndalen. Gården er en av tidligste bebodde gårdene i bygda.
Øksa ble sendt til Tromsø museum, der den befinner seg i dag. Det viste seg å være en såkalt «kvenøks», brukt i finsk, svensk og norsk tradisjonshåndverk allerede fra middelalderen. 

I 2020 ønsket Kåfjord kvenforening en kopi av denne øksa, laget med tradisjonell smiing som arbeidsmetode. De spurte Nord-Troms museum om å utføre arbeidet. Øksa skulle være en symbolsk markør på tidlig kvensk vandring fram til dagens kvenske tilstedeværelse i regionen.
For Nord-Troms museum var denne forespørselen en døråpner for et større økseprosjekt. I
tillegg til å rekonstruere øksa, ønsket vi også å sette øksefunnet i en historisk og
samfunnsmessig kontekst.

Den fullstendige prosjektrapporten kan du lese her: Rapport Kvenøks 

Her kan du se ulike typer bileøkser fra Finland: piilukirves | Sökresultat | Finna.fi

Og her er video om hvordan slike økser ble brukt: Suomen Hirsitaito ry:n piilutusworkshop – YouTube

 

Prosjektet har fått stor oppmerksomhet i media. Det er bl.a beskrevet på nettstedet Safeguarding Practices som «Good practice from Norway: The Kven axe -revitalizing a tradition».

Hovedformålet med nettstedet Safeguarding Practices er å dele erfaringer med ivaretakelse av immateriell kulturarv i Norden og Baltikum. Les artikkel ved å følge link: https://safeguardingpractices.com/…/the-kven-axe…/

 

Økseprosjektet er støttet av Troms og Finnmark fylkeskommune