håndsmidde økser holmenes

Restaureringsprosjekt Holmenes sjøsamiske gård

Målet for restaureringsprosjektet er å få i stand alle bygg på gården. Dette for å fremme god formidling av alle aspekter ved den sjøsamiske kultur, næringstilpasning og språk. Byggene skal settes i stand etter tradisjonelle metoder på både

på å lage egne tilpassede verktøy, skaffe til veie og tilpasse emner til materialer og bruk av materialene.Dette er også viktig arbeid for å sikre en god bevaring av den historiske bygningsmassen.

Som en del i bygningsvern og restaurering av tradisjonsbygg i regionen og i museets samlinger har museet formidlet og gjennom ført årlige kurs i smed og tradisjonelle smi teknikker som tilvirkning av verktøy, bygningsdetaljer og formidling av smedhåndverket. I dette prosjektet vil Nord-Troms museum tematisere og sette fokus på smedhåndverket og sette det i sammenheng i bygningsvern. Gjennom restaureringsprosjekter med antikvariske metoder i bygningsvern vil det også skape en økt interesse til å utdanne flere tradisjonshåndverkere i regionen og skape en levevei blant utøvere.

Dette prosjektet skal ferdigstilles i 2021. 

Prosjektleder er Hans-Erik Olsen

Kontaktperson for prosjektet er konservator Lisa Vangen

Prosjektet er støttet av sametinget