Restaurering av portal

Restaurering-av-portal

Nord-Troms museum har fått midler fra Riksantikvaren å restaurere hovedbygningen på Maursund gård og sommeren 2008 ble veggene på hovedbygningen malt. I høst og utover vinteren står portalen og vinduene for tur. Arbeidet på portalen er godt i gang. Takket være midler fra Riksantikvaren har Nord-Troms museum kunnet ta fatt på et større restaureringsprosjekt på Maursund gård. Prosjektet har vært en viktig del i bevaringen av vår tids historie, både regionalt og lokalt. Målet er å få tilbake en praktbygningen i mest mulig original stand. Malingen på detaljene blir omhyggelig fjærnet med varme, totalt uten bruk av kjemikalier. Denne behandlingen skader ikke treverket.

Portalens utsmykning har vært malt i rødt, og minst to forskjellige grønnfarger i ulike perioder. Den seneste grønnfargen er også i flere lag. Flotte utskjæringer i treverket har ligget under tykke malingslag. Her til sammenligning før og etter malingen er fjernet.

Et godt treskjærerarbeid er kommet fram.

Når malingen er fjernet fra alle detaljene og påført ny grønnmaling skal bitene på plass igjen på portalen.