Retninger Læstadianismen

Rollespill om fornorskning

Nord-Troms museum utvikler nå et rollespill om fornorskning av samer og kvener i Nord-Troms. Dette temaet er aktuelt og en viktig del av disse institusjonen og dets samarbeidspartneres  identitetsbyggende og holdningsskapende arbeidder vi ønsker å formidle områdets språk, historie og kulturelle forhold til yngre generasjoner.

For barn og ungdom som vokser opp i regionen i dag, er det viktig å forstå hvorfor kvenenes og samenes situasjon er slik som den er i dag. Det er viktig for dem å kjenne sine forfedres historie, slik at de selv kan ta denne kunnskapen videre

i møtet med andre minoriteter. Nord-Troms museum vil bidra til denne kunnskapen og forståelsen gjennom et rollespill som belyser assimilerings- og språkpolitikk og betydningen den hadde for det enkelte mennesket. Skole og kirke var sentrale institusjoner innen fornorskninga, og de vil også spille en sentral rolle i spillet.

Det ferdige rollespillet blir utført som et fasttilbud hvert år i barne- og ungdomsskolene i de seks Nord-Troms kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og Storfjord.

Prosjektet er et samarbeid mellom Nord-Troms museum, Halti kvenkultursenter og Senter for nordlige folk.

Prosjektet er støttet av Kommunal- og Moderniseringsdepartementet