SKOLETILBUD

Noen skoledager huskes bedre enn andre. En dag på museet skal gi elevene gode opplevelser og innblikk i regionens rike kulturarv.