Nord-Troms museum fikk ekstern hjelp til testing og vurdering av våre nettsider. Medievekst AS har utført en analyse av nettsidene til Nord-Troms Museum (NTRM) (link PDF):  TILTAKSFORSLAG – Universell utformingNord Troms Museum UU

Fase 1

Sammen ble vi enige om å starte med punktene 2, 3 og 5. Disse ble implementert i fase en. Se skisser på endringer i dokument Nord Troms Museum UU vedlagt (link, PDF). Nord Troms Museum UU

Fase 2

I januar 2023 er fase 2 implementert. Dette inkluderer punktene 1 ,4 og 6.