A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

Marked og Læstadius

Markedsplassen Skibotn

Marked og Læstadius er en permanent utstilling på Markedsplassen i Skibotn. Utstillinga forteller om markedshandel og markedsliv i perioden 1550-1950, og Skibotnmarkedets rolle som arena for fremveksten av læstadianismen i Nord-Troms.

Sentrale tema er markedets gullalder på 1800-tallet, samarbeid og fellesskap som forutsetning for markedshandelen, den gjensidige avhengigheta mellom enkeltpersoner og folkegrupper, samt fornorskning og nasjonalstatlige interesser i nordlige grensestrøk.