Bestilling, bruksvilkår og priser

Nord-Troms Museums bildesamling er tilgjengelig på digitaltmuseum.no og man kan bestille bilder av samlingen fra denne nettsiden.

Nedenfor finner du retningslinjer og priser for privat og offentlig bruk av fotografier fra Nord-Troms Museum.

 

Privat bruk, inkludert studentoppgaver

Publikum kan fritt søke i alle bildene våre via www.digitaltmuseum.no – og bestille bilder fra museet. Bildene skal kun brukes privat, og ved å bestille bildene forplikter du deg til ikke å kopiere bildene, verken i analog eller digital form. Merk at privatkunder kun kan bestille papirbilder hos oss, ikke digitale filer.

Pga. ulike negativformater kan størrelse på papirkopien bli noe forskjellig fra bestilt størrelse. Vi utfører normal retusj, men fjerner ikke merker fra brettet papir og sprukne glassplater eller påskrifter – når fotografiene har slike merker er det fordi det er gamle bilder, behandlet på ulikt vis gjennom tidene.

Vi fremkaller ikke papirbilder på museet, men bestiller dem eksternt. Vår leveringstid er derfor opptil 8 uker fra bestillingsdato. 

Ekspedisjonsgebyr kr 50,- og porto kommer i tillegg.

Priser for papirbilder

Størrelse Pris
10 x 13(15) cm 80 kr
15 x 20 cm 90 kr
20 x 25 cm 200 kr
A4 og 20 x 30 cm 230 kr
25 x 30 cm 260 kr
30 x 40 cm 300 kr

 

Bilder til offentlig bruk

Museet deler høyoppløselige filer for avtalt bruk. Historielag, museer og ideelle organisasjoner gis 50 % rabatt.

Leveringstiden er opptil 8 uker. 

Ekspedisjonsgebyr kr 150.-

Priser for digitale filer

Oppgitte priser er eks. mva.

Størrelse Pris  
Publisering i bøker, lærebøker, hefter, aviser, ukepresse, tidsskrifter og internettsider: Kr 200 ved utgivelse av små forlag/små opplag (inkludert organisasjonsblader, klubbaviser, årsrapporter el.) Kr 500 ved utgivelse av store forlag/større opplag.

Ved gjentatt bruk eller nytt opplag av samme produkt (bok, utstilling, annonse m.m) gis 50 % rabatt på ordinær pris.

Forside, samme kategorier kr 300 kr 500
Fjernsyn/ film kr 600  
A4 og 20×30 kr 230  
Powerpoint/ presentasjon, undervisningsopplegg, fast internettside,etc Engangsbruk kr 100 Gjentatt bruk kr 300
 Interiørutsmykking Boligeiendom/kommunale bygg kr 600 Næringseiendom kr 1200
Utstillinger Midlertidige utstillinger kr 400 Faste utstillinger kr 1300
Reklame kr 1000  
Kalender, plakater etc. Etter avtale