Bestilling, bruksvilkår og priser

Nord-Troms Museums bildesamling er tilgjengelig på digitaltmuseum.no og man kan bestille bilder i samlinga fra denne nettsiden.

Vi leverer kun elektroniske kopier (bildefiler) av fotografiene. Du må selv sørge for utskrift av bildene om du ønsker det.

De fleste av bildene i samlinga må søkes opp og digitaliseres på nytt før de sendes ut. Vi utfører normal retusj, men fjerner ikke merker fra brettet papir og sprukne glassplater eller påskrifter – når fotografiene har slike merker er det fordi det er gamle bilder, behandlet på ulikt vis gjennom tidene.

Hvis ikke noe annet er avtalt leveres bildene i størrelse 30x40cm, JPEG-format og med en punkttetthet på 300.

Normal leveringstid på fotobestillinger er inntil to uker, men i perioden 01. juni – 01. september kan leveringstiden være på inntil 8 uker.

Hastebestilling er avhengig av kapasitet og må avtales. Hastebestillinger faktureres med et tillegg på kr. 250,- per bildefil.

Nedenfor finner du retningslinjer og priser for privat og offentlig bruk av fotografier fra Nord-Troms Museum.

 

Privat/ikke-kommersiell bruk

Gjelder:

  • Høyoppløselig digital fil privatpersoner hvor bildematerialet ikke skal publiseres offentlig.
  • Museer, historielag, frivillige organisasjoner, forskning og utdanningsinstitusjoner til bruk i presentasjoner, upubliserte rapporter/hefter og lignende.

Pris:
250,- per bilde for digital fil.
50% rabatt ved bestilling av ti bilder eller mer.

 

Kommersiell/redaksjonell bruk

Gjelder:

Bruk av bildemateriale gjennom publisering i bøker, tidsskrifter, aviser, samt utstillinger (redaksjonell bruk)

Bruk av bildemateriale i annonser, reklamebrosjyrer, skilting og annen profilering (kommersiell bruk).

Pris:
500,- per bilde for digital fil.
50% rabatt ved bestilling av ti bilder eller mer

 

Vilkår for bruk

Bildene lånes ut til ett bestemt formål som bestiller opplyser om i kommentarfeltet i bestillingsskjemaet på digitalt museum.

Bilder og bildefiler i høy oppløsning skal ikke selges eller på annen måte videredistribueres til andre.

Det er bestillers ansvar at bruk av bilder skjer i tråd med gjeldende lover og regler, og all bildebruk skal skje i tråd med Åndsverksloven.

Ved publisering skal fotografens (dersom kjent) og museets navn krediteres på følgende måte:
Foto: Fotografens navn / Nord-Troms museum. Ved ukjent fotograf krediteres bildet Ukjent/Nord-Troms museum.

Dersom du lurer på noe, ta kontakt med oss på epost foto@ntrm.no