Dalstuene

Dalstuene

Dalstuene, også kjent som Skogstuene, er Nord-Troms museums historiske anlegg i Kvænangen kommune. Dalstuene ligger innerst i Kvænangsbotn og er kun tilgjengelig ved å ta seg fram til fots.

Det er ca 3,5 km å gå langs kultursti fra parkeringsplassen inn til Skogstuene. Man kan leie deler av stua til overnatting. Kontakt museet ved interesse. 

Anlegget består av tre hytter; Gammelstua, Stallen og Nystua. Den første hytta, Gammelstua, ble satt opp i 1880-årene, mens de andre ble bygd tidlig på 1900-tallet. Hyttene ble brukt i forbindelse med utnyttelse av utmarkas ressurser hele året.Hyttene kunne bli bygd opp på et sted, for så å bli flyttet til et nytt dersom aktiviteten i skogen ble flyttet til et nytt område. Særlig Nystua har ført en omflakkende tilværelse. En periode sto den i Niemenaikku, for så å bli flyttet til Toppelbukt.

Det var først etter verdenskrigens slutt at alle tre koiene, Gammelstua, Stallen og Nystua ble samlet her på stedet, men slik at Nystua sto for seg selv der vedsjåen står i dag. På 1960-tallet var koiene i så dårlig forfatning at Statens skoger satte opp ei ny bindingsverk-hytte, Dalstua, på tomta. 

I 1981 ble et andelslag, Kvænangen Skogsstuer AL, stiftet. Nord-Troms Museum kom inn som faglig ansvarlig. I 1982 kom arbeidet i gang. Torleiv Steinsvik fra Kjækan og Severin Vangen fra Kvænangsbotn gjorde det meste av restaureringsarbeidet som ble fullført i 1985. Anlegget fikk nå sin endelige form ved at de tre hyttene ble satt sammen til en enhet. Andelslaget ble oppløst på 2010-tallet og har blitt erstattet med en venneforening. Hyttene eies av Statsskog men forvaltes og driftes av Nord-Troms museum.

De tre hyttene, som er av tømmer, er bygd sammen med bordkledning mellom tømmerhyttene. Denne byggeskikken er typisk kvensk, og finnes mye av den dag i dag i Tornedalen. Med denne byggeskikken kunne en spare både trematerialer og arbeid. Et slikt anlegg kunne huse både folk og fe. Her i dalen var folkene skogsarbeidere og dyrene hestene deres. I bordhyttene ble det oppbevart for til hestene og redskaper og utstyr til folkene. I perioder har både Stallen og Gammelstua vært brukt som stall. Nystua derimot har kun vært brukt som bolig.

Området stuene ligger i, ble i 2011 vernet som Kvænangsbotn landskapsvernområde.

 

Stuene ligger i et vakkert turområde som brukes både sommer- og vinterstid. På turen opp til stuene kan man følge en kultursti med mye spennende informasjon om områdets natur- og kulturhistorie.

 

Foto: Jan R. Olsen