Dalstuene

Dalstuene

Dalstuene, også kjent som Skogstuene, er Nord-Troms museums historiske anlegg i Kvænangen kommune. 

Dalstuene ligger i Kvænangsbotn landskapsverneområde, innerst i Kvænangsbotn. Stuene er tilgjengelig til fots, og det er ca 3,5 km å gå langs en kultursti fra parkeringsplassen. Området brukes mye til tur både sommer- og vinter.  

Dalstuenes historie

Anlegget består av tre hytter; Gammelstua, Stallen og Nystua. Gammelstua var den første hytta og ble satt opp i 1880-årene. De to andre ble bygd tidlig på 1900-tallet. Hyttene ble brukt hele året, som bosted i forbindelse med utnyttelse av utmarka.

På den tiden var det vanlig å flytte hyttene etter aktiviteten i skogen. Særlig Nystua har ført en omflakkende tilværelse. En periode sto den i Niemenaikku, for så å bli flyttet til Toppelbukt. Etter andre verdenskrige ble alle tre koiene, Gammelstua, Stallen og Nystua, samlet på stedet de står i dag. Da sto Nystua for seg selv, der vedsjåen står i dag.

På 1960-tallet var koiene i så dårlig forfatning at Statens skoger satte opp ei ny bindingsverkhytte, Dalstua, på tomta. I 1981 ble et andelslag, Kvænangen Skogsstuer AL, stiftet, og Nord-Troms Museum kom inn som faglig ansvarlig. Arbeidet med å sette de tre hyttene sammen til én enhet pågikk fra 1982 til 1985. Torleiv Steinsvik fra Kjækan og Severin Vangen fra Kvænangsbotn gjorde mesteparten av restaureringsarbeidet. Andelslaget ble oppløst på 2010-tallet og har blitt erstattet av en venneforening. I dag eies hyttene av Statsskog, men forvaltes og driftes av Nord-Troms museum.

Byggetradisjon

De tre hyttene er av tømmer og bygd sammen med bordkledning mellom seg. Denne byggeskikken er typisk kvensk, og finnes mye av i Tornedalen. Med denne byggeskikken sparte man både trematerialer og arbeid.

Anlegget kunne huse både folk og fe. Folkene var skogsarbeidere og dyrene de hadde var hester. I bordhyttene ble det oppbevart fõr til hestene, og redskaper og utstyr til folkene. I perioder har både Stallen og Gammelstua vært brukt som stall. Nystua har kun vært brukt som bolig.

Utleie

Nystua og Gammelstua kan leies til overnatting. I tillegg er det en åpen del i midten. Det er fire sengeplasser i hver del. 

Kontakt Oddvar Seppola for å avtale leie og henting av nøkkel. Nøkkel hentes i Kvænangsbotn. Kontakt Oddvar på telefon 91768292

 

 

 

Foto: Jan R. Olsen