Gjenstander

Gjenstandssamlinga ved Nord-Troms museum teller i 2012 ca. 19 000 objekter. De fleste av disse kan knyttes til fiskerbondefamilien sitt daglige virke i første halvdel av 1900-tallet og de første 10-20 år etter andre verdenskrig.

Et fellestrekk for mange av gjenstandene er at de er hjemmeproduserte og forteller en historie om knapphet, nøysomhet og gjenbruk.

Samlinga rommer også gjenstander fra 1700-og 1800-tallet, samt leker, musikkinstrumenter, perlebroderte belter, russiske porselenskopper og andre gjenstander som illustrerer handel, overskudd og fritid.

Delsamlinger

Nord-Troms museum har delsamlinger baserte både på proveniens og tematikk. En proveniensbasert delsamling er Gamslettsamlinga som ble samla inn av Alf Gamslett i perioden 1930-1975. Et eksempel på en tematisk delsamling er museets omfattende tekstilsamling.

Gamslettsamlinga kan hovedsakelig dateres til 1850 – 1950 og er museets eldste delsamling. Samlinga er meget variert, men representerer i stor grad hverdagslivets gjenstander, spesielt fiskeredskaper, husgeråd og tekstiler.  Under den tyske tilbaketrekkinga høsten 1944 ble stort sett hele området øst for Lyngen brent og den materielle kulturen rasert. Verdien av samlinga, som har sin opprinnelse i Lyngen vest for Lyngsalpene, må sees i lys av dette. Gamslettsamlinga bidrar til en bedre forståelse av hvordan den materielle kulturen har sett ut også langs deler av kysten øst for Lyngenfjorden.

 

Gjenstander
Gjenstander1

En stor del av museets proveniensbaserte delsamlinger har sitt utspring i overtakelsen av gårdsanlegg. Andre har sin opprinnelse i foreningsarbeid og handelsvirksomhet eller er gitt museet av offentlige institusjoner; f.eks undervisningsmateriell fra nedlagte skoler og gjenstander relaterte til offentlig helsestell. Eksempler på det siste er inventar og utstyr fra Dr. Engs praksis i Kvænangen (1960-1980), samt en komplett jordmorkoffert fra 1950.

Av omfattende tematiske delsamlinger kan nevnes verktøy og redskaper for utøving av husflid og handverk, fiske og jordbruk, gjenstander knytta til tilbereding av mat, produksjon av melkeprodukter, servering og annet husgeråd.

Tobakkspung
Tobakkspung

Samlinga av verktøy og redskaper for utøving av husflid og handverk er rikholdig og inkluderer en omfattende verktøysamling for trearbeid, herunder et godt utvalg båtbyggerverktøy.

Tekstilsamlinga består av drakt og hjemmetekstiler. Innholdet spenner fra hjemmevevde stoffer, skjørt og kjoleliv datert til slutten av 1800-tallet, via maskinstrikka ullundertøy til nylonskjorta fra 1950-tallet.

Enkelte delsamlinger har opprinnelse i museets restaurerings og- bygningsvern prosjekt. Et eksempel er samlinga tapetprøver og listverk fra en rekke verneverdige bygninger i regionen.

For å vise spennet i en slik tematisk samling kan vi nevne noen av de mange ulike gjenstandene i fiskeredskapssamlinga. Utvalget av fiskeredskaper innbefatter garn, liner, harpuner, akkardregger, flyndrespyd, hvalrosspyd, fløyter, kavler, støpeformer for agn, seirasper, maskebett,  forsyngogn, lineklaver, skjelltenger og makkegafler.

Kopp
fat