Styret

Styret for perioden 2020-2024:

Styreleder: Ingrid Lønhaug, Skjervøy

Nestleder: Ole Anton Teigen, Lyngen

Styremedlem: Ole Engebregtsen, Kvænangen

Styremedlem: Anette Seppälä, Kåfjord

Styremedlem: Kristen Are Figenschau, Storfjord

Styremedlem: Herborg Ringstad, Nordreisa kommune

Ansatterepresentant: Lise Jakobsen

Vara for Ingrid Lønhaug: Trygve Paulsen

Vara for Ole Anton Teigen: Hallvard Robertsen

Vara for Anette Seppälä: Reidar Breivik

Vara for Ole Engebretsen: Guri Ellen Isaksen

Vara for Kristen Are Figenschau: Hege Koht Furnes

Vara for Herborg Ringstad: Tore Elvestad

Vara for Lise Jakobsen: Lene Ottesen 

Styret ved Nord-Troms museum velges av eiermøtet som avholdes 1 gang per år. Ta kontakt med museet hvis du er interessert i sakspapirer og protokoller fra styrets arbeid.