Styret

Styret for Nord-Troms Museum blir utnevnt på eiermøte som avholdes 1 gang pr. år.

I perioden 2020-2024 sitter følgende personer i styret:

Ingrid Lønhaug 

Skjervøy, Styreleder

Ole Anton Teigen 

Lyngen, nestleder

Ole Engebregtsen

Kvænangen, styremedlem

Anette Seppälä

Kåfjord, styremedlem

Kristen Are Figenschau

Storfjord, styremedlem

Herborg Ringstad

Nordreisa kommune, styremedlem

Lisa Vangen

Ansattes representant, styremedlem

Vara for Ingrid Lønhaug: Trygve Paulsen

Vara for Ole Anton Teigen: Hallvard Robertsen

Vara for Anette Seppälä: Reidar Breivik

Vara for Ole Engebretsen: Guri Ellen Isaksen

Vara for Kristen Are Figenschau: Hege Koht Furnes

Vara for Herborg Ringstad: Tore Elvestad

Vara for Lisa Vangen: Lise Jakobsen

Saker og fora for styret ved Nord-Troms Museum

Styresaker 2011

Her finner du referat fra styremøter 2011.

Referat 31. januar 2011
Referat 4. april 2011
Referat 20. juni 2011

Styresaker 2010

Her finner du referat fra styremøter 2010.

Referat 31.mai 2010
Referat 6.april 2010
Referat 18. januar 2010

Styresaker 2009

Her finner du referat fra styremøter i 2009.

Her kan du lese referat fra styremøter i 2009
Referat 9. februar
Referat 11. mai 2009
Referat 16. november 2009