Styret

Styret for Nord-Troms Museum blir utnevnt på eiermøte som avholdes 1 gang pr. år.

I 2016-2017 sitter følgende personer i styret:

Nils Harald Alm (Skjervøy kommune)
Styreleder

Ole Anton Teigen (Lyngen kommune)
Styremedlem

Ole Engebregtsen (Kvænangen kommune)
Styremedlem

Tor Mikalsen (Kåfjord kommune)
Styremedlem

Anne Dalheim (Storfjord kommune)
Nestleder

Herborg Ringstad (Nordreisa kommune)
Styremedlem

Kristin Mellem (Ansattes representant)
Styremedlem

Magne Monsen (Kåfjord kommune)
Trygve Enoksen (Kvænangen kommune)
Mona Jørgensen (Skjervøy kommune)
Vararepresentanter

Saker og fora for styret ved Nord-Troms Museum

Styresaker 2011

Her finner du referat fra styremøter 2011.

Referat 31. januar 2011
Referat 4. april 2011
Referat 20. juni 2011

Styresaker 2010

Her finner du referat fra styremøter 2010.

Referat 31.mai 2010
Referat 6.april 2010
Referat 18. januar 2010

Styresaker 2009

Her finner du referat fra styremøter i 2009.

Her kan du lese referat fra styremøter i 2009
Referat 9. februar
Referat 11. mai 2009
Referat 16. november 2009