Ressurser

Her finner du linker til ressurser på internett med relevans for Nord-Troms og regionens kulturhistorie. Les også kirkebøker og branntakstprotokoller.

  • Digitalarkivet har flere slektshistoriske kilder, inkludert skannete kirkebøker og søkbare folketellinger.
  • Universitetsmuseenes webportal ligger blant annet kartmessige fremstillinger av gjenstandsfunn i regionen
  • Kulturminnesøk er den offentlige databasen over registrerte kulturminner og bygninger i Norge
  • Nasjonalbiblioteket har tilgjengeliggjort en rekke bøker og skriftlige kilder. Her kan man søke på emner og titler.

Kirkebøker

Søkbare versjoner av kirkebøker er tilgjengelige hos Registreringssentral for Historiske Data. Her kan man søke på dåp, vielser og dødsfall/begravelser for store deler av Nord-Troms. Kildene som er søkbare faller i hovedsak innenfor periodene 1780-1910.

Kirkebøker før 1800 er også tilgjengelige som pdf-filer. Dette gjelder Lyngen (1756-1802) og Skjervøy (1748-1796), men noen årstall for Skjervøy mangler. Digitaliseringa er gjort av Nord-Troms museum.

Branntakstprotokoller

En kilde til hvordan bygninger har sett ut er branntakstprotokollene. Utover 1800-tallet blir det stadig vanligere å forsikre bygninger mot brann. I tillegg til opplysning om byggematerialer, husets størrelse, antall etasjer og antall skorsteiner, antall vinduer og dører, vil man også kunne få opplysning om de enkelte rom i huset.

Disse kildene finnes sortert under følgende emner:

Branntakstprotokoller for gårder

Branntakstprotokoller for Skolebygninger

Skolebygningene er sortert i alfabetisk rekkefølge etter navnet på skolebyget i den aktuelle skriftlige kilden