Ressurser

Her finner du linker til ressurser på internett med relevans for Nord-Troms og regionens kulturhistorie. Les også kirkebøker og branntakstprotokoller.

  • Digitalarkivet har flere slektshistoriske kilder, inkludert skannete kirkebøker og søkbare folketellinger.
  • Universitetsmuseenes webportal ligger blant annet kartmessige fremstillinger av gjenstandsfunn i regionen
  • Kulturminnesøk er den offentlige databasen over registrerte kulturminner og bygninger i Norge
  • Nasjonalbiblioteket har tilgjengeliggjort en rekke bøker og skriftlige kilder. Her kan man søke på emner og titler.

Kirkebøker

Søkbare versjoner av kirkebøker er tilgjengelige hos Registreringssentral for Historiske Data. Her kan man søke på dåp, vielser og dødsfall/begravelser for store deler av Nord-Troms. Kildene som er søkbare faller i hovedsak innenfor periodene 1780-1910.

Kirkebøker før 1800 er også tilgjengelige som pdf-filer. Dette gjelder Lyngen (1756-1802) og Skjervøy (1748-1796), men noen årstall for Skjervøy mangler. Digitaliseringa er gjort av Nord-Troms museum.

Branntakstprotokoller

En kilde til hvordan bygninger har sett ut er branntakstprotokollene. Utover 1800-tallet blir det stadig vanligere å forsikre bygninger mot brann. I tillegg til opplysning om byggematerialer, husets størrelse, antall etasjer og antall skorsteiner, antall vinduer og dører, vil man også kunne få opplysning om de enkelte rom i huset.

Disse kildene finnes sortert under følgende emner:

Branntakstprotokoller for gårder

Branntakstprotokoller for Skolebygninger

Skolebygningene er sortert i alfabetisk rekkefølge etter navnet på skolebyget i den aktuelle skriftlige kilden

Justisprotokoller

I løpet av 1700-talet ble det vanlig å kalle hovedprotokollen ved underretten, tingboka, for justisprotokoll. Her finner du justisprotokoller for Helgøy og Skjervøy i perioden 1707-1760.

Justisprotokoll Helgøy 1707-1711

Justisprotokoll Helgøy 1712-1716

Justisprotokoll Helgøy 1717-1721

Justisprotokoll Helgøy 1722-1724

Justisprotokoll Helgøy 1725-1728

Justisprotokoll Helgøy 1729-1733

Justisprotokoll Helgøy 1734-1739

Justisprotokoll Helgøy 1740-1744

Justisprotokoll Helgøy 1745-1750

Justisprotokoll Helgøy 1751-1755

Justisprotokoll Skjervøy 1707-1712

Justisprotokoll Skjervøy 1713-1721

Justisprotokoll Skjervøy 1722-1728

Justisprotokoll Skjervøy 1729-1734

Justisprotokoll Skjervøy 1735-1742

Justisprotokoll Skjervøy 1743-1744

Justisprotokoll Skjervøy 1745-1749

Justisprotokoll Skjervøy 1750-1756

Justisprotokoll SKjervøy 1757-1760