Museets tilbud til skoler

Noen skoledager huskes bedre enn andre!

Et besøk hos oss skal gi elevene opplevelser og innblikk i regionens materielle og immaterielle kulturarv.

Vi tilbyr besøk på museets anlegg og gårder i barmarksesongen, samt formidling i faste og temporære utstillinger. Vi utvikler læringsressurser og nedlastbare kompendier til bruk i klasserommet om kulturhistoriske tema fra regionen, og har en stor bildesamling som skolene i Nord-Troms kan bestille gratis høyoppløselige filer fra.

Kontakt: Lise Jakobsen, museumspedagog

E-post: lise.jakobsen@ntrm.no

Tlf.: +47 975 58 335.

10. mars 2022
Den kvenske kulturen er i vinden

Kommer på Halti: Tuulessa – I vinden

Vi tilbyr skoleformidling i ny vandreutstilling på Halti fra 11.juni 2022 Den kvenske kulturen er i vinden. Når hadde du sist en kvensk kulturopplevelse? Hvordan skal […]
3. mars 2022
Skottbenk

Bestefars verktøykasse

Museet har som mål å synliggjøre og formidle tradisjonelt handverk, og gjenskape metoder i tradisjonskunnskap for å videreføre de til nye generasjoner. Bestefars verktøykasse er et […]
3. mars 2022
Tjæratønne

Kvenfolkets dag i utstillingen Møter/Encounters/Deaivvadit/Kohtaamissii

Vi markerer Kvenfolkets dag i uke 11 og 12, og inviterer skoleklasser til omvisning i utstillingen Møter/ Encounters / Deaivvadit / Kohtaamissii, og aktivitetsbord med språkspill […]
8. februar 2022
Gruvehistorie Moskodal Ankerlia

I gruvene – i Badderen, Birtavarre og Moskodalen

Undervisningsopplegget «I gruvene» tar elevene med på en tidsreise i gruvehistorien i Nord-Troms. Opplegget er tilpasset mellomtrinnet og ungdomsskole,og kan gjøres i klasserommet eller som hjemmeskole […]
8. februar 2022
Kringsfanger i Nord-Troms

Fortellinger i fangenskap

«Fortellinger i fangenskap» handler om krigsfangene i Nord-Troms under 2.verdenskrig fra 1940 til 1945. Undervisningsopplegget er tilrettelagt for elever på ungdomstrinnet og videregående skole, og gjennomføres […]
29. mai 2020
skolebarn baker kvensk brød Tørfoss

Opplev museets gårder og anlegg

Museets historiske anlegg og gårder viser et tverrsnitt av kulturhistoria i Nord-Troms og er åpne for skoleklasser og grupper av elever i barmarkssesongen. Besøk på anlegg […]
3. april 2019
Møter Utstilling Nord-Troms

HALTI: Utstillingen Møter/Encounters/Deaivvadit/Kohtaamissii

Møtene mellom samer, kvener og nordmenn har formet både landskap og mennesker i Nord Troms. Museets hovedutstillingen tar elevene med på en vandring gjennom landskapet og […]