A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

Museets tilbud til skoler

Noen skoledager huskes bedre enn andre!

Et besøk hos oss skal gi elevene opplevelser og innblikk i regionens materielle og immaterielle kulturarv.

Vi tilbyr besøk på museets anlegg og gårder i barmarksesongen, samt formidling i faste og temporære utstillinger. Vi utvikler læringsressurser og nedlastbare kompendier til bruk i klasserommet om kulturhistoriske tema fra regionen, og har en stor bildesamling som skolene i Nord-Troms kan bestille gratis høyoppløselige filer fra.

Kontakt: Lise Jakobsen, museumspedagog

E-post: lise.jakobsen@ntrm.no

Tlf.: +47 975 58 335.

11. juli 2022
Barn leker

Gå no ut og spæll dokker!

Her finner du et nedlastbart hefte med beskrivelser av leker som barn lekte i Nord-Troms i gamle dager.   Gå no ut og spell dokker
3. mars 2022
Skottbenk

Bestefars verktøykasse

Museet har som mål å synliggjøre og formidle tradisjonelt handverk, og gjenskape metoder i tradisjonskunnskap for å videreføre de til nye generasjoner. Bestefars verktøykasse er et […]
8. februar 2022
Gruvehistorie Moskodal Ankerlia

I gruvene – i Badderen, Birtavarre og Moskodalen

Undervisningsopplegget «I gruvene» tar elevene med på en tidsreise i gruvehistorien i Nord-Troms. Opplegget er tilpasset mellomtrinnet og ungdomsskole,og kan gjøres i klasserommet eller som hjemmeskole […]
8. februar 2022
Kringsfanger i Nord-Troms

Fortellinger i fangenskap

«Fortellinger i fangenskap» handler om krigsfangene i Nord-Troms under 2.verdenskrig fra 1940 til 1945. Undervisningsopplegget er tilrettelagt for elever på ungdomstrinnet og videregående skole, og gjennomføres […]
29. mai 2020
skolebarn baker kvensk brød Tørfoss

Opplev museets gårder og anlegg

Museets historiske anlegg og gårder viser et tverrsnitt av kulturhistoria i Nord-Troms og er åpne for skoleklasser og grupper av elever i barmarkssesongen. Besøk på anlegg […]
3. april 2019
Møter Utstilling Nord-Troms

HALTI: Utstillingen Møter/Encounters/Deaivvadit/Kohtaamissii

Utstillingen er midlertidig stengt på grunn av oppgradering, men gjenåpner i mai 2023. Møtene mellom mennesker har formet både historie og kultur i Nord Troms. Museets […]