Museumsanlegg

I hver av kommunene ligger særartede kulturhistoriske anlegg som samlet gir et tverrsnitt av regionens kulturhistorie. Nord-Tromsregionen har en spennende historie og geografi. Her kan du oppleve storhavets dønninger langs ytterkysten, kulturlandskapet langs fjordene og innlandsdalenes rike flora og fauna. Regionens kulturhistorie er preget av 10 000 år med kulturmøter. Her har samer, nordmenn og kvener levd side om side i århundrer.