Utstillinger

Møter / Encounters / Deaivvadit /Kohtaamissii

Halti, Storslett, Nordreisa

Møter - Encounters - Deaivvadit - Kohtaamissii

I møtet mellom mennesker, kultur og språk ble Nord-Troms til.

Museets hovedutstilling tar deg med på en vandring fra kyst til vidde gjennom Nord-Troms historie og forteller om møteplassene som knyttet menneskene sammen. Søkelyset er på perioden rundt 1900, men kaster blikket bakover og framover.

På handelstedene langs sjøveien møttes naboer og langveisfarende, hjemme på gården var kjøkkenet midtpunktet for familiene, og i utmarka ble naturen høstet i felleskap. Til gruvene kom tilreisende fremmedfolk, og ved reingjerdet møttes gamle venner igjen.

Utstillingen er tekstet på norsk, engelsk, kvensk og samisk.

Maskebett & nål

Vandreutstilling, Halti, Storslett, Nordreisa

maskebett_og_naal

Fiskeri har til alle tider vært en forutsetning for overlevelse i Nord-Troms.

Kopiteli vu rybo? Utstillingen gir et innblikk i pomorhandel, jektefart og tørrfiskhandel med omverden.

Hva er et «maskebett»? Her kan du se nærmere på fiskeredskaper og fiskerens bekledning i tidsperioden fra 1800-tallet og fram til moderniseringen på 1900-tallet. Når er det Lofotfiske, Finnmarksfiske og hjemmefiske? Temaer formidles gjennom tekst og bilder og gjenstander fra tidsperioden.

Utstillingen er tekstet på norsk og engelsk og vises fram til september 2024.

Fiskarbondelivet på Gamslett

Gamslett fiskarbondegård, Svensby, Lyngen

gamslett_utstilling_2024

Fiskarbonden var ikke en person, men en familie. Alles innsats var like viktig for å berges.

Gjennom bilder, tekst og gjenstander forteller utstillingen om gårdens historie og menneskene som levde her. Fiskarbonden var en vanlig næringstilpasning langs hele norskekysten.

Vi får innblikk i hvordan Alf Gamsletts interesse for oldtidssaker og minner fra en svunnen tid har blitt museets eldste delsamling.

Utstillingen er tekstet på norsk og engelsk, og holder åpnet i sommersesongen og ved arrangement på gården.

Fra handelsgård til museum

Maursund gård, Kågen, Skjervøy

Maursund Foto LB (5)

Fra fortidens Maursund, til museumsgården etableres.

Utstillingen gir et innblikk i områdets historie – fra de tidligste spor av mennesker til handlestedet bygges opp på tørrfiskhandel og jektefart.

Vi møter fortellingen om familiene som har levd på Maursund, og om møtene mellom fastboende og reindriftssamer i mange generasjoner. Gjennom bilder og tekst gis det et innblikk i gårdens arkitektur og museets restaureringsprosjekt i 1993.

Utstillingen er tekstet på norsk og engelsk, og holder åpent i sommersesongen og ved arrangement på gården.

Bjørnespor

Vandreutstilling, Senter for Nordlige Folk, Manndalen, Kåfjord

bjornespor_senter_nordlige_folk_20240206 (20)

En utstilling om bjørn og mennesker i Nord-Troms gjennom 5000 år.

Bjørnen har alltid fascinert mennesker. Den har vært fryktet, men også dypt respektert, og har inspirert utallige fortellinger og myter. Utstillingen tar opp tema om bjørnen i vår region – bjørn som bergkunst, samisk bjørnekult og jakt på bjørn.

Utstillingen er tekstet på norsk og engelsk, og vises fram til juni 2024.