Utstillinger

Her finner du informasjon om museets utstillinger

Møter - Encounters - Deaivvadit - Kohtaamissii

Møter - Encounters - Deaivvadit - Kohtaamissii

Velkommen til en vandring fra kyst til vidde gjennom Nord-Troms historie!

Se mer informasjon

Marked og Læstadius

Marked og Læstadius

Marked og Læstadius er en permanent utstilling på Markedsplassen i Skibotn. Utstillinga forteller om markedshandel og markedsliv i perioden 1550-1950, og Skibotnmarkedets rolle som arena for fremveksten av læstadianismen i Nord-Troms.

Se mer informasjon

Fra utstilling Halti

Maskebett og nål - Gauge and Needle

Fiskeri har til alle tider vært en forutsetning for overlevelse og bosetting i Nord-Troms. Hovedtemaet for denne utstillingen er fiskeriene på 1800-tallet og fram mot moderniseringen på 1900-tallet. Temaet formidles gjennom bilder, tekst og gjenstander fra tidsperioden.

Fishing har always been vital for survival in North Troms. The main theme of this exhibition is the fishing industry in the 19th century up to its modernisation in the 20th century.  The theme is conveyed through images, text and artefacts from the various eras.

Maskebett og nål vises på Halti fra mai 2023 til mai 2024. Åpent mandag-fredag kl. 10.00-14.00