Flerbrukshuset i Burfjord

Flerbrukshuset

Nord-Troms museum disponerer i dag lokaler i Flerbrukshuset i Burfjord. Lokalene er plassert i Burfjord sentrum like ved E6 i Kvænangen kommune.

Museet har kontorer, utstillingslokale og behandlingsrom til gjenstander. Det siste er i tilknytning til museets hovedmagasin som også er å finne i dette bygget. Der oppbevares mesteparten av gjenstandene som museet er i besittelse av og ikke er i bruk i utstillinger. Museet holder åpent i sommersesongen i samarbeid med turistinformasjonen. 

 

Utstilling

‘Så kom dem og stjal hesjestrengan våres’ – folkeminne og fordommer om romani/tater i Nord-Troms

Se mer om utstillinga her.

Ta kontakt med museet for omvisning og gruppebesøk. 

 

Magasin

Et musealt magasin er et spesialrom hvor man oppbevarer gjenstander over tid. Rommene er spesialbygd og er temperatur- fukt- og lys-kontrollert. Det er spesifikke krav til magasiner som er viktige for at man skal kunne bevare gjenstandene lengst mulig under optimale forhold.

En stor del av gjenstandene magasinert i Burfjord er gjenreisnings-og etterkrigsmateriale fra Kvænangen. Mange objekter har sitt utspring i overtakelsen av gjenreisningsgårdene Niemenaiku og Slettnes. Andre proveniensbaserte delsamlinger er gitt museet av offentlige institusjoner, for eksempel undervisningsmateriell fra nedlagte skoler og gjenstander relaterte til offentlig helsestell.

 

Museet har delsamlinger i magasinet grovt sortert i følgende kategorier:

 

 • Gjenstander knytta til husflid og handverk
 • Gjenstander knytta til fiske og fangst
 • Gjenstander knytta til jordbruk og husdyrhold
 • Gjenstander knytta til tilbereding, servering og oppbevaring av mat
 • Drakt og tekstiler
 • Lys og brensel
 • Møbler
 • Leketøy, musikkinstrumenter og sportsutstyr
 • Media og Kommunikasjon
 • Religion
 • Offentlige institusjoner
 • Handelsvirksomhet/næringer
 • Foreningsarbeid
 • Andre verdenskrig