Flerbrukshuset i Burfjord

Flerbrukshuset

Nord-Troms museum disponerer i dag lokaler i Flerbrukshuset i Burfjord. Lokalene er plassert i Burfjord sentrum like ved E6 i Kvænangen kommune.

Museet har kontorer, utstillingslokale og behandlingsrom til gjenstander. Det siste er i tilknytning til museets hovedmagasin som også er å finne i dette bygget. Der oppbevares mesteparten av gjenstandene som museet er i besittelse av og ikke er i bruk i utstillinger. Museet holder åpent i sommersesongen i samarbeid med turistinformasjonen. 

 

Utstilling

Vann er ansett som rensende og helende, men har også kraften til å knuse og å ta liv. Hver tirsdag og torsdag kl. 14.00-16.00 kan du besøke utstillingen «Vannets kraft». I utstillingen tar vi et blikk på hvordan folk i Nord-Troms har håndtert vannets skapende og ødeleggende kraft. Velkommen innom!

 

Magasin

Et musealt magasin er et spesialrom hvor man oppbevarer gjenstander over tid. Rommene er spesialbygd og er temperatur- fukt- og lys-kontrollert. Det er spesifikke krav til magasiner som er viktige for at man skal kunne bevare gjenstandene lengst mulig under optimale forhold.

En stor del av gjenstandene magasinert i Burfjord er gjenreisnings-og etterkrigsmateriale fra Kvænangen. Mange objekter har sitt utspring i overtakelsen av gjenreisningsgårdene Niemenaiku og Slettnes. Andre proveniensbaserte delsamlinger er gitt museet av offentlige institusjoner, for eksempel undervisningsmateriell fra nedlagte skoler og gjenstander relaterte til offentlig helsestell.

 

Museet har delsamlinger i magasinet grovt sortert i følgende kategorier:

 

 • Gjenstander knytta til husflid og handverk
 • Gjenstander knytta til fiske og fangst
 • Gjenstander knytta til jordbruk og husdyrhold
 • Gjenstander knytta til tilbereding, servering og oppbevaring av mat
 • Drakt og tekstiler
 • Lys og brensel
 • Møbler
 • Leketøy, musikkinstrumenter og sportsutstyr
 • Media og Kommunikasjon
 • Religion
 • Offentlige institusjoner
 • Handelsvirksomhet/næringer
 • Foreningsarbeid
 • Andre verdenskrig