Museets historie

IMG_7500_large

Nord-Troms museums faglige fokus er:

 

Forvaltning, Forskning, Formidling og Fornying som basis for museumsdrift. Med St. melding  Nr. 49 (2008-2009)  utvikler museet drift seg mot en fornyet profesjonalitet som «Framtidas museum». Der museet ønsker å være en aktuell samfunnsaktør i lokalmiljøet. Museets tidligere fokus på «Tre stammers møte» er utviklet til å bli regionens Mangfoldsmuseum der det viktigste er arbeidet er forvaltning og formidling av kvensk, norsk og samisk kulturhistorie.

 
 

Nord-Troms museum ble stiftet i Skjervøy den 20. mai 1979 av Historielaget. Museet var fra starten et økomuseum som dekket de seks Nord-Troms kommunene: Storfjord, Lyngen, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen. Nord-Tromsregionen har en spennende historie og geografi. Her finnes storhavets dønninger langs ytterkysten, kulturlandskapet langs fjordene og innlandsdalenes rike flora og fauna. Regionens kulturhistorie er preget av 10 000 år med kulturmøter. Her har samer, nordmenn og kvener levd side om side i århundrer.

I kjølvannet av den tyske tilbaketrekkingen i 1944 ble store deler av den materielle kulturarven i regionen utslettet. Dette innebærer at Nord-Troms museum har både regionale og nasjonale forpliktelser å ivareta i sitt arbeide.

 

Regionens innbyggere har støttet opp om museets arbeid. På denne måten har Nord-Troms museum innsamlet en stor gjenstands- og fotosamling som dokumenterer tiden før og etter andre verdenskrig. Museet har spilt en avgjørende rolle for bevaring av eldre bygninger i regionen. Museet har i dag ansvar for 65 bygninger i et område der store deler ble brent under 2. verdenskrig.

 

Etter den museale reformen ble innført i 2003 har det nasjonale museumslandskapet forandret seg. Mange små enheter er blitt slått sammen til større administrative enheter.

For å lære mer om Nord-Troms museum eierkommuner kan du besøke nettsidene deres her:

Lyngen kommune
Lyngen kommune
Storfjord kommune
Storfjord kommune
Kåfjord kommune
Kåfjord kommune
Skjervøy kommune
Skjervøy kommune
Nordreisa kommune
Nordreisa kommune
Kvænangen kommune
Kvænangen kommune

Nord-Troms museum jobber tett med flere institusjoner og virksomheter. Under finner du linker til dem hvor du kan lære mer om dem:

Senter for Nordlige folk                                                   Riddu Riđđu festivalen