Museal virksomhet

Nord-Troms museum har sin virksomhet i de seks Nord-Troms kommunene. Hovedoppgaven til museet er bevaring, forvaltning, dokumentasjon, formidling av og forskning omkring kulturarven i Nord-Troms.

På de kulturhistoriske anleggene i regionene vises tverrsnitt av kulturhistorien:

 

Holmenes i Kåfjord         Sjøsamisk gård

Gamslett i Lyngen            Fiskerbondekultur

Tørfoss i Nordreisa          Kvensk gårdsanlegg

Maursund i Skjervøy      Handels- og fiskerihistorie

Skibotn i Storfjord           Markedshandel og læstadianisme

 

Hovedmagasinet til Nord-Troms museum ligger i Flerbrukshuset i Kvænangen. Her finnes en samling på 17 000 gjenstander hovedsakelig fra 1800 og 1900- tallet magasinert. I tilknytning til magasinet er vårt største utstillingslokale for temporære og vandreutstillinger plassert på Flerbrukshuset.

Nord-Troms museum har i dag en samling på mer enn 40 000 foto og det meste av dette ligger tilgjengelig for publikum på Digitalt Museum. Museet leverer bilder til privatpersoner, bokproduksjoner, utstillingsproduksjoner etc.

Formidlingsarbeidet i museet fokuserer på omvisninger i utstillinger og skoleopplegg. Museet er også en viktig aktør for gjennomføring av prosjektsamarbeid og festivalarrangement som foregår i alle deler av regionen.

IMG_6618_medium

 

Museumsplaner

Nord-Troms museum jobber etter planer innen strategi, forskning, formidling og samlingsforvaltning. Her kan du laste ned og lese de aktuelle planene.

NTRM Formidlingsplan 2022-2024

Forskningsplan NTRM

Strategiplan NTRM

Samlingsforvaltningsplan NTRM (revidert 2020)