Museal virksomhet

Nord-Troms museum har sin virksomhet i de seks Nord-Troms kommunene. Hovedoppgaven til museet er bevaring, forvaltning, dokumentasjon, formidling av og forskning omkring kulturarven i Nord-Troms.

På de kulturhistoriske anleggene i regionene vises tverrsnitt av kulturhistorien:

 

Holmenes i Kåfjord         Sjøsamisk gård

Gamslett i Lyngen            Fiskerbondekultur

Tørfoss i Nordreisa          Kvensk gårdsanlegg

Maursund i Skjervøy      Handels- og fiskerihistorie

Skibotn i Storfjord           Markedshandel og læstadianisme

 

Hovedmagasinet til Nord-Troms museum ligger i Flerbrukshuset i Kvænangen. Her finnes en samling på 17 000 gjenstander hovedsakelig fra 1800 og 1900- tallet magasinert. I tilknytning til magasinet er vårt største utstillingslokale for temporære og vandreutstillinger plassert på Flerbrukshuset.

Nord-Troms museum har i dag en samling på mer enn 40 000 foto og det meste av dette ligger tilgjengelig for publikum på Digitalt Museum. Museet leverer bilder til privatpersoner, bokproduksjoner, utstillingsproduksjoner etc.

Formidlingsarbeidet i museet fokuserer på omvisninger i utstillinger og skoleopplegg. Museet er også en viktig aktør for gjennomføring av prosjektsamarbeid og festivalarrangement som foregår i alle deler av regionen.

 

Museumsplaner

Nord-Troms museum jobber etter planer innen strategi, forskning, formidling og samlingsforvaltning. Her kan du laste ned og lese de aktuelle planene. Formidlingsplan er under arbeid og vil lastes opp så snart den er vedtatt.

Forskningsplan NTRM

Strategiplan NTRM

Samlingsforvaltningsplan NTRM (revidert 2020)