Gamslett fiskarbondegård

Gamslett

Gamslett fiskarbondegård er Nord-Troms museums hovedanlegg i Lyngen kommune.

Om gårdsanlegget

 

Gamslett er en typisk fiskarbondegård som kan dateres tilbake til 1700-tallet. Bosettinga i området rundt Gamslett er gammel. Av skriftlige kilder går det frem at det allerede i 1569 bodde folk her, og gården hadde fast bosetting i 1610. Det er kjent at av de fire oppsitterne bar to etternavnet Svendsen.

Fiskerbondekulturen var utbredt som leveform i Nord-Troms frem til 1950-tallet. Folk livnærte seg av naturressursene som var tilgjengelige til ulike tider på året. Det vanligste var en kombinasjon av fiske, jordbruk og høsting av ulike utmarksressurser.

Gårdsanlegget og gjenstandssamlingen gir samlet et innblikk i den tradisjonelle fiskerbondetilpasningen.  «Fiskarbonden» er ikke en person, men et par; mannen og kona, eller en hel husholdning. Det var oftest ulik arbeidsfordeling mellom kjønn, men denne var ikke absolutt. Mannen var i hovedsak fiskeren, men kvinnen kunne ro hjemmefiske. Hun hadde hovedansvar for gård og hjem, men han var delaktig med ulike gjøremål. Forholdet var mer preget av likeverd enn likestilling. Begges innsats var like viktige for at familien skulle berges.

Gamslett fiskerbondegård består i dag av en rekke bygninger. Den eldste delen av gården består av stua, stallen, lågfjøset, bua og naustet. I tillegg finnes en hage som inneholder tradisjonelle planter og trær fra området. Gjennom anlegget viser Nord-Troms museum hvordan en typisk nordnorsk fiskerbondegård ser ut. Sommeren 2021 ble det åpnet en ny utstilling i servicebygget som forteller mer om fiskerbonden, livet og menneskene som har bodd på gården.

Gamslett har en egen venneforening. Leder av venneforeningen er Mieke van Heijster.
 

Veibeskrivelse

Gården ligger ca. en halv kilometer nord for Svensby fergeleie ved fylkesvei 312. Gården ligger idyllisk til ved Ullsfjorden. Reisetiden til Tromsø er ca. en time, inkludert ferge mellom Breivikeidet og Svensby. Til Lyngseidet er det 23 kilometer.

Gamslett. Lyngen
Gamslett
Gamslett Lyngen Foto Ørjan Bertelsen