OPHEIM

Opheim

Opheim gård, også kjent som Opdal, ligger på Elsnes i Storfjord kommune.

Opheim gård ligger på Elsnes i Storfjorden. Gården har ikke faste åpningstider. Den benyttes av skoleklasser og åpnes ellers ved arrangement og på forespørsel.

Hans Johan Hansen (1885 – 1976) bygde våningshuset ca. 1915. Han var gift med Olufine f.Beck (1885 -1966).

I tillegg til våningshuset er her stabbur, verksted/sjå, utedo, naust og sommerfjøs. Stabburet fra midt på 1800-tallet er gårdens eldste bygg. Våningshuset er ei tradisjonell to-roms bygning med stue, kjøkken, bislag og to loftsrom. Interiøret er stort sett fra perioden 1900 – 1950.

Gjenstandssamlinga på Opheim vitner om et hjem hvor handtverket, nøysomheten og skapergleden stod i høysetet. Viljen og evnen til gjenbruk som demonstreres her imponerer de fleste besøkende.