OPHEIM

Opheim

Opheim gård, også kjent som Opdal, ligger på Elsnes i Storfjord kommune.

Gården består i dag av våningshus (1916), verksted, stabbur, naust, utedo og sommerfjøs. Gården er tilgjengelig for besøkende i barmarkssesongen og besøk må avtales med museet da anlegget ikke har faste åpningstider.

Oppheim var opprinnelig en husmannsplass under storgården Horsnes. Næringsgrunnlaget har vært jordbruk og fiske. De siste som bodde på gården var Hans Johan Hansen Opdal (1885-1978) og kona Olufine Hansen Opdal.

Hans Johan og kona var dyktige representanter for fiskerbonden og sjølbergingssamfunnet.Selve tidsuttrykket til gården kan dateres til første halvdel av 1900-tallet og speiler en husmannsplass der handverket og nøysomheten samt vilje og evne til gjenbruk sto i høysetet.

Andelen hjemmeproduserte redskaper, bruksgjenstander og tekstiler er høg med et stort antall eksempler på gjenbruk av materialer og nye bruksområder for slitte/ødelagte objekter.